Liu xiaodong STROZZINA 02 Martino Margheri

Liu Xiaodong: Migrazioni

Liu Xiaodong

Date
22.04.2016 | 19.06.2016
Location
Palazzo Strozzi, Firenze