Back to top

Liu Xiaodong

STEEL 11, 2017
Olio su tela
140 × 150 cm / 55 1/8 × 59 inches

Liu Xiaodong

STEEL 10, 2017
Olio su tela
140 × 150 cm / 55 1/8 × 59 inches

Liu Xiaodong

STEEL 3, 2016
Olio su tela
50 × 100 cm / 19 1/2 × 39 3/8 inches

Liu Xiaodong

THESE DAYS, VERY HAPPY, 2012
Olio su tela
300 × 250 cm / 118 7/64 × 98 27/64 inches

Liu Xiaodong

ROSE, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 1/3 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

MIDNIGHT, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 5/16 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

STAR, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 5/16 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

GUARDIAN OF MARS, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 5/16 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

THE GOD OF WAR, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 5/16 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

EGGPLANT, 2012
Olio su tela
80 × 110 cm / 31 1/2 × 43 5/16 inches

Liu Xiaodong

A SMALL FLAME, 2012
Olio su tela
110 × 80 cm / 43 5/16 × 31 1/2 inches

Liu Xiaodong

YEZI (LEAF), 2011
Olio su tela
140 × 150 cm / 55 1/8 × 59 inches frame size: 175x 185 cm