Back to top

2017
Milano / Belgioioso

Liu Xiaodong

Chittagong
29.03.2017 - 29.04.2017

2016
London

Pawel Althamer, Steven Claydon, Dan Colen, Gelitin, Loie Hollowell, Rashid Johnson, Bertrand Lavier, Tony Lewis, Liu Xiaodong, Matthew Monahan, Rob Pruitt, Pietro Roccasalva, Josh Smith, Kaari Upson, Yan Pei-Ming, Anicka Yi, Zhao Gang, Jamian Juliano-Villani, Andra Ursuta

Self
10.06.2016 - 29.07.2016

2012
Milano / Ventura

Liu Xiaodong

These Days, Very Happy
31.10.2012 - 15.12.2012