Back to top

2017

Liu Xiaodong

Liu Xiaodong. The Restless Earth
La Triennale di Milano
01.01.2017

2016

Liu Xiaodong

Bentu, Chinese artists in a time of turbolence and transformation
Fondation Louis Vuitton, Paris, France
01.01.2016

2016

Liu Xiaodong

Migrazioni
Palazzo Strozzi, Firenze, I
01.01.2016

2016

Liu Xiaodong

Painting as Shooting
Farschou Foundation, Nodhavn, DK
01.01.2016

2014

Liu Xiaodong

Children Friends Getting Fat - Moving Image of Liu Xiaodong 1984-2014
Misheng Art Museum, Shanghai, China
01.01.2014

2012

Liu Xiaodong

The Process of Painting
Kunsthaus Graz, Austria
01.01.2012

2010

Liu Xiaodong

Liu Xiaodong: Hometown Boy
UCCA, Beijing, China
01.01.2010