Massimo
De Carlo
— Shop

GO TO CART

SCROLL TO TOP


Liu Xiaodong
Liu Xiaodong. Migrazioni Migrations

Edited by Arturo Galansino
Exhibition catalogue
Published by Marsilio Editori, 2016
112 pages, softcover
21 x 28 cm
Bilingual (Italian/English)
ISBN9788831724920
Liu Xiaodong. Migrazioni Migrations, 2016

25.00 €
VIEW ADD TO BASKET